مدل دانشگاهی نرم افزار

نرم افزار مدیریت بیمارستانی (اعتباربخشی) پدیده هوشمند قابلیت این را دارد تا بتواند در مراکز دانشگاهی و معاونت درمان استان نصب شده و به آنها این امکان را می دهد تا به گزارشات و برخی از قسمت های  کلیدی نرم افزار در بیمارستان های استان دسترسی داشته باشند .

دانشگاه یا معاونت درمان قادر خواهند شد تا با کمک نرم افزار تحت وب پدیده هوشمند ، اطلاعات بیمارستان ها را در قالب گزارش های گوناگون مشاهده و یا  مقایسه نمایند. همچنین چک لیست و یا مستندات را برای بیمارستان ها ارسال و یا دریافت کنند.

این مدل از پیاده سازی نرم افزار مدیریت بیمارستانی در دانشگاه ها باعث می شود تا منابع سخت افزاری کمتری در مقایسه با سایر مدل های نرم افزاری استفاده شوند و هزینه اولیه تجهیزات و هزینه های جاری تعمیرات و نگهداری بطرز چشمگیری کاهش یابند.

لطفا برای اطلاع از شرایط کامل نصب و مدل کارکرد نرم افزار و همچنین شرایط تخفیف خرید دانشگاهی ، با ما تماس بگیرید.پرزنت نرم افزار رایگان می باشد.