شرایط تخفیف

شرکت ایرانیان سیستم آرا شرایط تخفیفی را برای فروش نرم افزار مدیریت بیمارستانی پدیده هوشمند به بیمارستان ها در نظر گرفته است.

 

شرایط تخفیف به شکل زیر است :

  • بیمارستان خیریه باشد و یا خدمات خیریه و رایگان به عموم و یا قشر خاصی از جامعه و بیماران ارائه نماید.
  • در صورتی که بیمارستان زیر ۱۰۰ تخت فعال باشد.
  • بیمارستان تک تخصصی باشد.

لذا در صورتی که بیمارستان شما یکی از (یا چند) شرایط بالا را داشته باشد جتما به مدیریت فروش شرکت اطلاع داده تا از شرایط تخفیف استفاده نماید.

همچنین لازم به ذکر است این مجموعه جهت انجام رسالت اجتماعی خود ، مبلغ ۳% از مبلغ فروش نرم افزار را به امور خیریه اختصاص می دهد.