امنیت نرم افزار

باج افزارها چند سالی است با حمله به شبکه های کامپیوتری یک سازمان ، باعث کد شدن و  نهایتا نابودی اطلاعات مهم و حیاتی شبکه می شوند .معمولا سازندگان باج افزارها در قبال دریافت مبلغی به عنوان باج (از طریق ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین) اطلاعات را به گروگان می گیرند.

در اکثر مقالات مرتبط با باج افزار ها ، از بیمارستان ها بعنوان اهداف و مشتریان متداول آنها  نام برده می شوند چرا که اطلاعات بیماران و بیمارستان ها بسیار حیاتی هستند.

متاسفانه در ایران  طبق گزارشات مرکز ماهر ، چندین بیمارستان در استانهای مختلف کشور به باج افزارها آلوده شده اند.  

نرم افزار مدیریت بیمارستانی واعتباربخشی پدیده هوشمند، جزء معدود نرم افزارهایی  هست که تا کنون هکرها ، ویروس ها و باج افزار ها نتوانسته اند به نرم افزار و یا اطلاعات آن نفوذ کنند.

این افتخار حاصل تلاشهای مستمر و مختص یک تیم مهندسی امنیت نرم افزار در شرکت است تا اگر باج افزار یا ویروسی بتواند به سروری که نرم افزار اعتباربخشی پدیده هوشمند بر روی آن نصب شده ، نفوذ کند به هیچ عنوان نتواند اطلاعات برنامه را کد گذاری کرده و یا از بین ببرد.