تاریخچه نرم افزار

نرم افزار مدیریت بیمارستانی ( اعتباربخشی ) پدیده هوشمند از سال ۹۱ با هدف ارائه راهکار نرم افزاری در جهت پوشش نیاز بیمارستان ها طراحی و تولید شد.

این نرم افزار کاملا پویا و داینامیک طراحی شده بطوریکه از نسل اول اعتباربخشی تا کنون (نسل چهارم) بدون نیاز به تغییرات اساسی ، توانسته خود را بر اساس نیاز کاربر و بیمارستان تطبیق دهد.

اولین نسخه از نرم افزار در بیمارستان مهرگان قزوین به صورت پایلوت اجرا شد و پس از آن و تا کنون با در نظر گرفتن نظرات کاربران و مشتریان ، تغییرات بسیار زیادی تا به امروز بر روی آن اعمال شد.

نرم افزار پدیده هوشمند در آغاز با عنوان نرم افزار اعتباربخشی برای بیمارستان ها ارائه می شد ولی با توجه به اینکه بعد از نسخه سوم نرم افزار ، قابلیت هایی بیشتر به آن اضافه شده ، هم اکنون با عنوان نرم افزار مدیریت بیمارستانی پدیده هوشمند ارائه می گردد.

هم اکنون نسخه چهارم از نرم افزار (نسخه ویندوز ) در حال ارائه بوده و نسخه اول نرم افزار (تحت وب) نیز در دسترس می باشد. این دو برنامه به صورت مشترک و بدون تداخل می توانند در بیمارستان استفاده شوند.

در سوابق محصولات نرم افزاری شرکت ایرانیان سیستم آرا در حوزه سلامت می توان به “نرم افزار برنامه ریزی استراتژیک بر اساس مدل آقای دکتر مصدق راد” و “نرم افزار مدیریت انبار بخش های بیمارستان” اشاره کرد.